Colofon

Terra Architecture verschijnt vier maal per jaar en wordt uitgegeven door HDP Media, Dorpsstraat 258, 1566 BN Assendelft

Uitgever:
Hoofdredacteur:

HDPMedia
Henk Dijkman


Medewerkers:


Jana Schmidtchen, Alice Broeksma, Angelique Nossent, Jan Lapere, Cobie Lautenbach, Ben Robbers.


Abonnementbeheer


HDP Media
Dorpsstraat 258
1566 BN  Assendelft
T: +31 (0)75 687 46 00
F +31 (0)75 687 18 74
E: info@terra-architectura.nl


Advertentie exploitatie:

HDPmedi­a
Dorpsstraat 258
1566 BN Assendelft


Abonnementsprijs:
studententarief:
(excl. 6% BTW)


€ 49,50 per jaar
€ 39,50 per jaar

 

 

Share Button
Terra Architectura

verschijnt vier maal per jaar en wordt uitgegeven door


HDP Media,
Dorpsstraat 258,
1566 BN Assendelft


Terra Architecura nu ook in Duitsland!