Adverteren

TA logos

Terra Architectura verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 1750 exemplaren. Onze abonnees zijn beslissers:


VHG leden, NVTL leden, Hoveniers, BNT-architecten, hoofden van Gemeentewerken, Ruimtelijke Inrichting/ Stadsontwikkeling), vormgevers, studenten en projectontwikkelaars.

Terra Architectura groeit nog steeds, er is dus behoefte aan een op de bovenkant van de markt gericht vakblad. Uit een recent gehouden lezersonderzoek is gebleken dat 80% van de ondervraagden een ‘beslisser’ is en dat Terra Architectura door meer dan 2 personen gelezen wordt.

Terra Architectura heeft een hoog ‘bewaar-gehalte’ en een advertentie in Terra Architectura heeft een grote attentiewaarde. Wij zijn ervan overtuigd dat Terra Architectura het blad is, waarmee u de voor u zo belangrijke beslissers bereikt, op een niveau dat niet eerder in Nederland voorhanden was.

Terra Architectura verschijnt 4x per jaar in een oplage van 1750 exemplaren.

Formaat: 220 x 300 mm

Minimaal 100 pagina’s, garenloos gebrocheerd, FC

Voor inlichtingen over advertentie tarieven en deadlines kunt u bellen met

075-6874600

of mailen naar info@terra-architectura.nl

Adres: Dorpsstraat 258,

1566 BN  Assendelft.

Collages.jpg

Share Button
Terra Architectura

verschijnt vier maal per jaar en wordt uitgegeven door


HDP Media,
Dorpsstraat 258,
1566 BN Assendelft


Terra Architecura nu ook in Duitsland!